ШЖҚ МҚК «Алматы облыстық тері-венерологиялық диспансері»
0

 

Халық Денсаулығы Және Денсаулық Сақтау Жүйесі Туралы

Қазақстан Республикасының 18.09.2009 ж. 193-IV «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесi туралы» кодексі бойынша

Емделушілердің құқықтары мен міндеттері

 

Пациенттердiң құқықтары 
1) диагностика, емдеу және күтiм жасау процесiнде өзiне лайықты iлтипат жасалып, өзiнiң мәдени және жеке басының құндылықтарына құрмет көрсетiлуiне;
2) қандайда бiр кемсiтушiлiк факторларының ықпалынсыз, тек қана медициналық критерийлер негiзiнде айқындалатын кезектiлiкпен медициналық көмек алуға;
3) дәрiгердi немесе медициналық ұйымды таңдауға, ауыстыруға;
4) отбасының, туыстары мен достарының, сондай-ақ дiни бiрлестiктер қызметшiлерiнiң тарапынан қолдау көрсетiлуге;
5) медициналық технологиялардың қазiргi деңгейi қандай мүмкiндiк берсе, сондай шамада дерт зардабының жеңiлдетiлуiне;
6) өзiнiң денсаулық жағдайы туралы тәуелсiз пiкiр естуге және консилиум өткiзiлуiне;
7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтары болады.
2. Пациенттiң өз құқықтары мен мiндеттерi, көрсетiлетiн қызметтер, ақылы қызметтердiң құны туралы, сондай-ақ олардың ұсынылу тәртiбi туралы ақпарат алуға құқығы бар. Пациенттiң құқықтары туралы ақпарат медициналық ұйымдардың көрнекi үгiт орналасатын жерлерiнде орналастырылуға тиiс.
Медициналық ұйымға түскен кезде пациентке өзiне медициналық қызметтер көрсететiн адамдардың аты-жөнi мен кәсiптiк мәртебесi туралы, сондай-ақ медициналық ұйымның iшкi тәртiбiнiң қағидалары туралы мәлiметтер берiлуге тиiс.
3. Медициналық көмек пациенттiң ауызша немесе жазбаша хабардар етiлген ерiктi түрдегi келiсiмi алынғаннан кейiн көрсетiлуге тиiс.
4. Пациент медициналық көмек алу кезiнде ұсынылатын және баламалы емдеу әдiстерiнiң ықтимал қатерi мен артықшылықтары туралы деректердi, емделуден бас тартудың ықтимал салдарлары туралы мәлiметтердi, пациентке түсiнiктi болатын нысандағы диагноз, емдiк iс-шаралардың болжамы мен жоспары туралы ақпаратты қоса алғанда, өз денсаулығының жай-күйi туралы толық ақпаратты алуға, сондай-ақ оны үйге шығару немесе басқа медициналық ұйымға ауыстыру себептерi туралы түсiнiк алуына құқығы бар.
5. Пациент өз денсаулығының жай-күйi туралы ақпаратты хабарлау қажет болатын адамды тағайындай алады. Пациенттiң ақпарат алудан бас тартуы жазбаша ресiмделедi және медициналық құжаттамаға енгiзiледi.
6. Егер медициналық апараттың берiлуi пациентке пайдасын тигiзбейтiнi былай тұрсын, елеулi зиянын да тигiзедi деуге кесiмдi негiз болса ғана ақпарат пациенттен жасырылуы мүмкiн. Мұндай жағдайда осы ақпарат пациенттiң жұбайына (зайыбына), оның жақын туыстарына немесе заңды өкiлдерiне хабарланады.
7. Денсаулық сақтау саласындағы бiлiм беру ұйымдарының клиникалық базалары жағдайында медициналық көмек алатын пациенттердiң оқу процесiне қатысудан, сондай-ақ емдiк-диагностикалық рәсiмдердiң өткiзiлуi кезiнде үшiншi тұлғалардың қатысуынан бас тартуға құқығы бар.
8. Пациенттердiң құқықтарын қорғауды денсаулық сақтау органдары, ұйымдары, сондай-ақ қоғамдық бiрлестiктер өз құзыретi шегiнде жүзеге асырады.
9. Пациенттiң медициналық көмек алу кезiнде тағайындалған дәрiлiк зат туралы толық ақпарат алуға құқығы бар.
10. Некелесетiн азаматтардың медициналық және медициналық-генетикалық зерттеп-қаралуға құқығы бар.

Пациенттердiң мiндеттерi 
1) өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға шаралар қолдануға;
2) медицина қызметкерлерiмен қатынаста сыйластық пен сабырлылық көрсетуге;
3) диагноз қою және ауруды емдеу үшiн қажеттi бүкiл ақпаратты дәрiгерге хабарлауға, медициналық араласуға келiсiм бергеннен кейiн емдеушi дәрiгердiң барлық нұсқамаларын мүлтiксiз орындауға;
4) медициналық ұйымның iшкi тәртiбiнiң қағидаларын сақтауға және мүлкiне ұқыпты қарауға, медициналық көмек алу кезiнде медицина персоналымен ынтамақтастықта болуға;
5) диагностика